wp version 4 – Årsskrift

Her bliver årsskrifter løbende lagt tilgængelige som pdf-filer.
De sidste nye kan købes i arkivet for 35 kr.

På computer kan du søge på denne side ved at bruge ctrl+F – Tast søgeord i feltet foroven til højre.
Man kan også søge i en åbnet pdf-fil, dog ikke alle, ved ctrl+F – Skriv søgeord og tryk Enter

Årsskrift 2014

s.7 Dag-og nattyven
s. 8 En faders bekymringer
s. 9 Brevet
s. 14 Maria Jørgensens erindringer
s. 17 Snedkermester Niels Otto Birkholm
s. 21 Karl Mortensen, oliemanden i Skt. Klemens


Årsskrift 2013

s.  5  Mælkemand i Stenløse sogn
s.  9  Da de blå spejdere kom til Stenløse/Fangel
s. 12  Krøniken
s. 16  Soldaterliv på Damgård 1939
s. 17 Langelandsturen 2012


Årsskrift 2012

s.   5  Projektopgave: 9.A
s. 11  Det kan arkivet også bruges til
s. 12  Købmændene i Stenløse Sogn
s. 21  Malerfamilien Madsen
s. 24 At være nybygger på Volderslev mark


Årsskrift 2011

s.   5  Aage Thomsen
s. 11  Skt. Klemensskolen, Projektopgave: 9. A
s. 16  Rønnegård
s. 20  Dreng og Ung i Stenløse
Skoleprojekt2011 – Skt. Klemens fortid/nutid


Årsskrift 2010

s.   6  Højgaard, matr.6a, Svenstrup, tidligere   Trindekjærgaard. Dahlsvej 9
s. 12  Billeder ”Vejrets Luner”
s. 16  Familien Dreyer, Skt. Klemens
s. 20  Svend Saaby. En kunstner blandt os

Aarsskrift 2009

Årsskrift 2009

s.   6  Odense–Nr. Broby-Fåborg Banen
s.   7  Stenløsevej
s. 10  Sophie Nielsdatter fra Stenløse
s. 18  Elysium, Svenstrupvej 59

forside-2008-96

Årsskrift 2008

s.   4   Clemens, der blev til Skt. Klemens
s.   6   Sct. Klemens-figuren
s.   9   Mine barndomserindringer
s. 15   Min far var kolonist
s. 20   Af Voldgårds historie 1800-2007

forside-2007-96

Årsskrift 2007

s.   4   Niels Væver
s. 11   Emigranter fra Stenløse
s. 20   Jørgen Hæstrup
s. 21   Interview med Jørgen Hæstrup
s. 24   Rundvisning i Østerdalen, Vesterdalen, Norddalen i 2006
s. 27   Møllegårdens historie

forside-2006-96

Årsskrift 2006

s.   4  Skt. Klemens antenneforening
s. 10  Posten i Stenløse
s. 15  Mit liv som jæger
s. 20  Lundsgaard

(305rsskrift 2005.pub)

Årsskrift 2005

s. 5  Tørve- og brændeproduktion i mands minde
s. 12  Cykelsti til Skt. Klemens – En folkesag
s. 18  Stenløse Sogns Sprøjtevogn
s. 21  Gadefester og det sociale samvær
s. 29  Annexgårdens historie
s. 30  Rettelse til årsskriftet 2004 side 30

forside-2004-96

Årsskrift 2004

s.   4  Balslevs Arkiv
s.   8  Avisudklip-samlingen i Arkivet
s.   9  Fjernvamen i Skt. Klemens
s. 15  Husmænd i 100 år
s. 24  Sprøjtehuset i Stenløse
s. 27  Gadekæret i Stenløse
s. 31  Rettelse til årsskriftet 2003

forside-2003-96

Årsskrift 2003

s.   4  Enghavegård
s. 10  Aftægtskontrakter
s. 13  Hans Andersen og sønner
s. 23  FDF
s. 23  Vangeledgård

forside-2002-96

Årsskrift 2002

s.   4 Marianne Andersen
s.   8 Folkebibliotekerne
s. 11 Skolebiblioteket 1962-92
s. 17 Grethe Dammann
s. 22 Skovhøjgård
s. 24 Gamle huse
s. 29 Skolebiblioteket 1922-

forside-2001-96

Årsskrift 2001

s.   4  Kogræsserforeningen
s.   7  Parcelhuse i byvækst – Stenløse og Skt. Klemens i et by- og bygningshistorisk perspektiv
s. 13  Sygekassen i Stenløse/Fangel kommune
s. 19  Lidt om de sjældne blomster på engene og skovene i Skt. Klemens
s. 20 Træk af Stenløse Menighedsråds historie
s. 27 Alle dine ønsker kan blive opfyldt ved køb af et hus i ”Lindeparken”

forside-2000-96

Årsskrift 2000

s.   4  Arkivets materialer og brugernes muligheder
s.   8  Bebyggelse af Skt. Klemens
s. 20  Bebyggelse af Lindved
s. 26  En modstanders endeligt
s. 29  En fynsk bondehave for hundrede år siden

forside-1999-96

Årsskrift 1999

s.   4  Det odenseanske “Aswan-projekt”
s.   6  Stenløse-Fangel Sangforening 100 år
s.   8  Volderslevs forsyning med vand
s. 10  Skt. Klemens Andelsvandværk
s. 17  Håndværkere og virksomheder i sognet
s. 22  Skt. Klemens El-forening

forside-1998-96

Årsskrift 1998

s. 11  Dilettant i Stenløse
s. 14  Stenløse Forsamlingshus
s. 24  Aktier og andelsbeviser
s. 25  Skifteretsdom i 1731
s. 28  Stenløse kirkes ejerforhold
s. 30  Kirkebogen fortæller
s. 34  Kort over Volderslev ejerlav

forside-1997-96

Årsskrift 1997

s.   5  Hvordan bør man stave Skt. Klemens?
s.   6  Lindegården
s. 10  Husholdningskredsen
s. 12  Stenløse Sogns Medaillieforenings fane
s. 14  Gartnerier i Stenløse Sogn
s. 21  Udskiftningen af landsbyerne i Stenløse sogn
s. 26 “Lindely” – I dag gartneriet Vangeledgårdsvej 49

forside-1996-96

Årsskrift 1996

s.   4   Foreninger i sognet
s.   5   Foreninger i Lindved
s.   7  Stednavne i Stenløse sogn
s. 10  Præster i 1800- og 1900-tallet
s. 14  Sonebilledet
s. 16  For retninger i Stenløse og Skt. Klemens
s. 25  Stenløse Sogns Forbrugsforening
s. 26  Stenløse Kirke som søfartsmærke
s. 27  Skt. Klemensskolens indvielse

forside-1995-96

Årsskrift 1995

s.   4  Volderslevs erhvervsliv
s.   9  Arkivets kortsamling
s. 10  Maleren fra Lindved Knudaage Larsen
s. 12  Neils Teglbjerg
s. 13  Lokahistorisk Bibliotek
s. 14  Min Barndom i Stenløse Skole
s. 16  Fynsk tobak
s. 17  Foreningsarkiver og protokoller
s. 17  Lokalhistorisk stof til salg
s. 18  Kommuneplanlægning 1632-1970
s. 20  Besættelsestid, modstandsaktiviteter
s. 23  Stenløse Kirkegård
s. 24  Ernst Andersen (1917-1994)

forside-1994-96

Årsskrift 1994

s.   4  Finlandshjælpen
s.   6  Jernbanen Odense – Nr. Broby – Fåborg
s.   9  Stenløse 3, Skole 1906-61
s. 15  Skt. Clemens kilde
s. 20 Transportveje i Stenløse Sogn
s. 21 Hjemstavnsudstilling, Lyd- og videobånd
s. 22. Danske aftener i Stenløse under besættelsen
s. 24 Lindved Møllevejs bebyggelse

forside-1993-96

Årsskrift 1993

s.   2  Vejforløb
s.   4  Med tog til Odense på indkøbstur i 30’erne
s.   5  Snekastere ca. 1930
s.   5  Stenløse Sogns medailleforeningens fane og andre faner
s.   6  Aftenmøde med Esben Hedegaard
s.   6  Sognerådsliste
s.   8  Een fugl i hånden er ringere end 11 storke på kirketårnet
s.   9  Edb i arkivet
s. 10  Stenløse 2. skole
s. 12  Om adgangen til materialer på et lokalhistorisk arkiv
s. 14  Telefonbøger og vejvisere
s. 17  Stenløse mølle – Elle mølle
s. 17  Gamle papirer/billeder
s. 18  Forretninger i sognet

forside-1992-96

Årsskrift 1992

s.   2  Lidt posthistorie fra Sankt Klemens
s.   4  Kildebakken 40 år
s.   5  Byhorn
s.   6  På tur i fyns natur – en handskerumsbog
s.   8  Menighedsrådets protokol over valghandlinger 1903-1984
s. 12  Kirkesti og kirkestente – en genvej fra det gamle Svenstrup til Stenløse kirke og skole
s. 14  Skoleprotokoller
s. 15  Lidt om sognets natur
s. 16  Statistik vedrørende Stenløse Sogn
s. 19  Aftenmøde med Torben Lindegaard Jensen: Fynske bondegårde

Besøgende