Privatlivsforordning

Personoplysninger i Stenløse Sogns
Lokalhistoriske Forening & Arkiv -2018

Vi er et lokalarkiv under sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark, SLA
Vi indsamler informationer om lokale forhold i form af billede- og tekstbærende medier.
Vi bruger en lokal database til at opbevare digitale informationer om det indsamlede materiale.
Efter overvejelser omkring publiceringsforhold og rettigheder gøres informationerne tilgængelige
på det statsdrevne site: https://www.arkiv.dk

Samme forhold gør sig gældende for materiale, der offentliggøres på arkivets hjemmeside
www.stenark.dk, hvor billeder og videoer af situationer indeholdende personer kan forekomme.
Til brug for håndtering af medlemsforhold gemmer vi navne, adresser og e-mails på medlemmer.
De findes kun på en lokalcomputer og kun medlemmer af bestyrelsen har adgang til disse oplysninger,
som ikke videregives til andre.

Arkivet har allerede offentliggjort flere tusinde billeder, tilgængelige på Arkiv.dk. Såfremt nogen
ønsker at få ændret eller fjernet et billede herfra med argumentation i privatlivsforordningen,
bedes man kontakte arkivet på adressen angivet på denne hjemmeside. (www.stenark.dk).
Der er ingen frist for henvendelser af denne slags.