Hjem

 

Stenløse sogn på Fyn ligger nogle få km syd for den fynske motorvej. Drej af ved afkørsel 51 og fortsæt mod Stenløse. Nedenstående ser du et kort, der viser sognegrænserne.

sognekort

Arkivets adresse: Dahlsvej 1, 5260 Odense S.
Arkivet er normalt åbent hver mandag uden for skoleferierne i tidsrummet 14-16,
men du kan altid skrive eller ringe og bestille en anden tid, hvis du gerne vil se, hvad vi gemmer.
Du kan skrive til eller kontakte arkivlederen på 20744863.
Adgangen til arkivet sker igennem skolens  indgang ud til Dahlsvej.

Medlemskab og kontingent

Man kan støtte lokalarkivet i dets daglige drift ved at melde sig ind i foreningen.

Kontingentet er 100 kr. om året pr. husstand – eller gerne mere
Indbetales til foreningen på kontonr. 0828 0002415828
Henvend dig evt. til kasseren, Søren Jensen 

Figuren af Skt. Klemens til højre i headeren er tegnet af Flemming Georgsen