Hjem

Arkivet nåede at åbne igen et par mandage, efter at vi alle havde fået vores coronapas, men holder nu sommerferie.
Da vi ikke er på skolen og ser vores e-mail i sommerferien, vil vi bede dig om at ringe til arkivleder Mogens Jensen, tlf.: 40 51 82 21, hvis der er noget, du vil i kontakt med os om.
Der afholdes ikke generalforsamling før marts 2022, så bestyrelsen bliver siddende indtil da.

Der skal ikke betales kontingent for 2021.

Arkivet åbner igen efter sommerferien 16/08/2021.

Stenløse sogn på Fyn ligger nogle få km syd for den fynske motorvej. Drej af ved afkørsel 51 og fortsæt mod Stenløse. Nedenstående ser du et kort, der viser sognegrænserne.

sognekort

Arkivets adresse: Dahlsvej 1, 5260 Odense S.
Arkivet er normalt åbent hver mandag uden for skoleferierne i tidsrummet 16-18,
men du kan altid skrive eller ringe og bestille en anden tid, hvis du gerne vil se, hvad vi gemmer.
Du kan skrive til eller kontakte arkivlederen på 40518221.
Adgangen til arkivet sker igennem skolens  indgang ud til Dahlsvej.

Medlemskab

Man kan støtte lokalarkivet i dets daglige drift ved at melde sig ind i foreningen.
Kontingentet er 100 kr. om året pr. husstand – eller gerne mere
Kan indbetales til foreningen på kontonr. 0828 0002415828
Henvend dig venligst også til kasseren, Hans Damgård Hansen

Figuren af Skt. Klemens til højre i headeren er tegnet af Flemming Georgsen