Hjem

Stenløse sogn på Fyn ligger nogle få km syd for den fynske motorvej. Drej af ved afkørsel 51 og fortsæt mod Stenløse. Nedenstående ser du et kort, der viser sognegrænserne.

sognekort

Arkivets adresse: Dahlsvej 1, 5260 Odense S.
Arkivet er åbent hver mandag uden for skoleferierne i tidsrummet 16-18.
Adgangen til arkivet sker igennem skolens  indgang ud til Dahlsvej.

Du kan altid skrive eller ringe og bestille en anden tid, hvis du gerne vil se, hvad vi gemmer.
Du kan skrive til arkiv.stenloese@gmail.com
eller ringe til arkivlederen på 40518221

Medlemskab

Man kan støtte lokalarkivet i dets daglige drift ved at melde sig ind i foreningen.

Kontingentet er 100 kr. om året pr. husstand.

Tegningen af Skt. Klemens til højre i headeren er tegnet af Flemming Georgsen

Besøgende (21931)