Månedens billede

Månedens billede november / december

Efteråret var tidspunktet hvor sukkerroerne blev taget op og leveret til sukkerkogeriet i Odense,

De landmænd, der havde kontrakt med levering af sukkerroer til sukkerkogeriet, lod jernbanen fragte sukkerroerne.

Sukkerroerne blev læsset med håndkraft og kørt med hest og vogn til Skt. Klemens Station. Her blev de læsset i en vogn, der stod på sidesporet ved stationen. Vognen blev senere på dagen hentet af godstoget, der kørte dagligt på banen.

Månedens billede viser Kaj Jensen, Damhavevej 25, der har læsset sine sukkerroer på en lastbil. Drengen til venstre har hjulpet til, men vi kender ikke hans navn.

Billedet afspejler den nye tid hvor lastbiler overtog meget af den transport jernbanen tidligere befordrede.

Efter jernbanen blev nedlagt i 1954 overtog lastbilerne transporten.

Arkivet kender ikke hvilken model lastbilen er, eller hvilken vognmand den tilhørte.

Er der nogen, der kan hjælpe os med disse oplysninger, må I gerne kontakte os.