Månedens billede

Månedens billede november

Månedens billede er præstegårdforpagter boligen til Stenløse Præstegård. Gården blev opført i 1926, efter man havde revet den gamle præstegård ned. I 1962 blev al jorden til gården solgt til udstykning af parcelhuse, og bygningerne blev revet ned i 1965. Gården lå på samme sted, som konfirmandhuset ligger i dag.

Besøgende (2673)