Månedens billede

Månedens billede oktober

Gården Birkelund lå der hvor Skt. Klemensvænget i dag ligger. Gården blev udflyttet fra landsbyen omkring 1827 og opført længere ud mod sognegrænsen til Fangel. Gården fik nu navnet Vesterdal og ligger stadig på Stenløsevej. Billedet er fra 1964, lige inden jorden blev byggemodnet og gården nedrevet.