Aktiviteter

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag 9. marts 2022 kl. 19:00
Kantinen på Skt. Klemensskolen

Dagsorden
1.  Valg af dirigent
2.  Beretninger
2.1 Foreningens beretning v. Eva Kristensen
2.2 Arkivets beretning v. Mogens Jensen
3.  Regnskaber
3.1 Foreningen v. Hans Damgaard
3.2 Arkivet v. Hans Damgaard
4.  Årsplaner
4.1 Foreningen v. Egon Birkholm
4.2 Arkivet v. Peter Kinggaard
4.3 Budgetter for 2022-23 og fastlæggelse af kontingent for 2022. v. Søren Jensen
5. indkomne forslag
5.1 Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt senest en uge før
generalforsamlingen til foreningen til formand Eva Kristensen,
Svenstrupbakken 2, 2286 8528
6.  Valg
6.1 Bestyrelsen
6.2 Suppleanter:
1. suppleant    
6.3 Revisor
Der skal vælges 2 revisorer
6.4 Valg af revisorsuppleant
7.   Evt,

    Referat generalforsamling marts 2022

 

Kom og besøg os i arkivet, og se hvad der gemmer sig af spændende historier.