Sommerudflugt 2017

Sommerudflugt lørdag den 17 juni
Sommerens udflugt går til Korinth, hvor vi skal ud at køre med veterantog fra Korinth til Faaborg og retur. Efter togturen kan der købes kaffe på Korinth Station, inden vi  besøger Korinth Gamle Skole ( Lokalarkivet ).

Foreningen betaler for togturen, der er egenbetaling for kaffe og indgang til Korinth Gamle Skole ( 20 Kr. ) .

Tilmelding til udflugten senest den. 10. juni 2017 til:
Eva Kristensen tlf. 22868528
Egon Birkholm tlf. 66150452
Vi mødes på Korinth Station kl. 13.45 inden toget afgår mod Faaborg Kl. 14.00
Hvis der ønskes kørelejlighed til Korinth, skal man oplyse det i forbindelse med tilmeldingen.
Opsamling på Dahlsvej 1, med afgang mod Korinth kl. 13.00

Om Jernbanen – Fra en tid, hvor der var 12 jernbaner på Fyn

Kun to er tilbage. Den ene dækker stadig hverdagsbehov, det er den gamle SFJ, Sydfynske Jernbaner, den anden er overgået til herlighedsværdier, idet den drives af frivillig arbejdskraft og kun er i drift, når der er folk til at nyde ture med den: veteranjernbanen fra Fåborg til Korinth, en del af den gamle RFJ, Ringe Fåborg Jernbane.

Der er optaget en sekvens af turen, som du kan se her.

Om materiellet skal siges, at det er sammenstykket fra forskellige kilder. Damptrækkraften er et statsbanelokomotiv, litra F. Dem var der mange af rundt omkring på landets større stationer, hvor de blev brugt som rangermaskiner. Motortrækkraften består bl.a. af et “marcipanbrød”, et dieselelektirsk lokomomotiv fra VLTJ, Vemb Lemvig Thyborøn Jernbane, fabrikeret af Frichs i Århus.