Tidligere aktiviteter

 2017

Arkivernes dag

Udstilling med titlen “Før og nu”
Tidspunkt: Lørdag den 11 november kl. 13.00 – 17.00
Sted: Skt. Klemensskolens Kantine

Arkivets billeder fra udstillingen “Før og nu”

Svenstrupbakken 2, før & nu

 

Foredrag
Carsten Agø Nielsen kom desværre ikke som aftalt. Finn Bormlund som var tilhører trådte beredvilligt til, og fortalte om hans arbejde  på Storebæltsbroen. Finn er ansat til at vedligeholde broen, og bidrog med et spændende foredrag om den daglige vedligeholdelse af broen og alle dens installationer.

 

 

Historiker Carsten Egø Nielsen holder foredrag
“Hjemmet for letlevende kvinder”
Carsten Egø Nielsen vil fortælle om kvindehjemmet på Sprogø, skæbnerne, baggrunden for anstalten, om hverdagen samt lukningen i 1961.
Tidspunkt: 12 oktober 2017 kl. 19.30
Sted: Konfirmandhuset ved Stenløse Kirke

 

Sommerudflugt lørdag den 17 juni

Sommerens udflugt går til Korinth, hvor vi skal ud at køre med veterantog fra Korinth til Faaborg og retur. Efter togturen kan der købes kaffe på Korinth Station, inden vi  besøger Korinth Gamle Skole ( Lokalarkivet ).

Foreningen betaler for togturen, der er egenbetaling for kaffe og indgang til Korinth Gamle Skole ( 20 Kr. ) .

Tilmelding til udflugten senest den. 10. juni 2017 til:
Eva Kristensen tlf. 22868528
Egon Birkholm tlf. 66150452
Vi mødes på Korinth Station kl. 13.45 inden toget afgår mod Faaborg Kl. 14.00
Hvis der ønskes kørelejlighed til Korinth, skal man oplyse det i forbindelse med tilmeldingen.
Opsamling på Dahlsvej 1, med afgang mod Korinth kl. 13.00

Om Jernbanen – Fra en tid, hvor der var 12 jernbaner på Fyn

Kun to er tilbage. Den ene dækker stadig hverdagsbehov, det er den gamle SFJ, Sydfynske Jernbaner, den anden er overgået til herlighedsværdier, idet den drives af frivillig arbejdskraft og kun er i drift, når der er folk til at nyde ture med den: veteranjernbanen fra Fåborg til Korinth, en del af den gamle RFJ, Ringe Fåborg Jernbane.

Der er optaget en sekvens af turen, som du kan se her.

Om materiellet skal siges, at det er sammenstykket fra forskellige kilder. Damptrækkraften er et statsbanelokomotiv, litra F. Dem var der mange af rundt omkring på landets større stationer, hvor de blev brugt som rangermaskiner. Motortrækkraften består bl.a. af et “marcipanbrød”, et dieselelektirsk lokomomotiv fra VLTJ, Vemb Lemvig Thyborøn Jernbane, fabrikeret af Frichs i Århus.

2016

Fotoudstilling Sport & fritid

Udstillingen finder sted i Skt. Klemensskolens kantine Lørdag den 19. november 2016 fra kl. 13.00 – 17.00.

b0136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bramstrup i europæisk sammenhæng”

Foredrag tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19.00 i konfirmandhuset ved Stenløse Kirke

niels-langkilde

Godsejer Niels Langkilde vil fortælle om Bramstrup Gods i europæisk sammenhæng.
Bramstrup Gods nævnes første gang i 1424, og den nuværende hovedbygning er opført i 1689.
Niels Langkilde er 5. generation af familien Langkilde der ejer godset.
Bramstrup Gods bliver ikke drevet som landbrug i traditionel forstand, men fremstår som model for fremtidens herregård.
Der indgår en række nye aktiviteter i herregårdens drift så som: kulturelle aktiviteter – videncenter – råstofudvinding samt udlejning af godsets boligheder.

28. maj 2016

Sommerudflugt til Fattiggården i Svendborg.
Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg

Rundvisningen starter klokken 13.00 og afhængig af tilmeldingen vil det ske i 1 eller 2 hold.

Transport: Man kører selv til museet . Er det ikke muligt kan der træffes aftale om transporten i forbindelse med tilmeldingen.

Pris pr. person kun 50kr. Inclusiv entre, rundvisning og kaffe.

Tilmelding til turen skal ske senest d. 17. maj til:

Egon Birkholm, tlf.: 66 15 04 52/ 61 18 17 28

Eller Eva Kristensen tlf.: 66 15 35 82 / 22 86 85 28

Foreningen giver kaffe på museet.

Hvis at du vil vide mere om Fattiggården kan vi henvise til:

www.svendborgmuseum.dk/forsorgsmuseet

 

9 april 2016

Lokalhistorisk forening og arkiv har 25 års jubilæum den 10. april. 2016

Det fejrer vi med åbent hus og  en udstilling den 9. april 2016 fra kl. 13.00 til 17.00 i arkivet.

 

b0039

Her siger  Stadsarkivar Jørgen Thomsen tillykke til arkivleder Jørgen Tølløse i forbindelse med åbning af Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

 

15 marts 2016

Generalforsamling 2016 klik her

 

2015

14. november

Vi markerer arkivernes dag med en udstilling i Skt. Klemensskolens kantine fra kl. 13.00 til 17.00

Temaet er “Fest til hest” hvor vi har samlet arkivets billeder, der skildrer alle de festlige begivenheder, hvor sognets heste har været med.

b1578

Der vil som sædvanlig også være mulighed for at bladre i arkivets billedmapper samt avisudklip.

28 oktober 2015

Foredrag om komponisten Carl Nielsen ” Min Fynske barndom”

Foredraget finder sted i Skt. Klemensskolens kantine onsdag den 28 oktober 2015 kl. 1900

I år er Carl Nielsen blevet fejret for 150 året for hans fødsel, og  Carl Nielsen har også haft forbindelser til personer i Stenløse Sogn.  Tidligere museumsvært ved carl Nielsens Hus i Nørre Lyndelse Hanne Christensen er aftenens foredragsholder. Vi er i foreningen stolte over at Hanne Christensen vil komme og præsentere et spændende foredrag

 

4 maj 2015

Udflugt til Hagenskov gods

Vi vil gerne erindre om arkivets udflugt til Hagenskov gods den 27.  maj 2015

Vi mødes ved Skt. Klemens skolen klokken 13.00 og kører derfra i egne biler til godset.  Vi håber, at de som ikke har mulighed for egen transport kan køre med dem som har ekstra plads.

Vi starter rundvisningen på godset i kælderen, hvor Britta Schall Holberg vil fortælle om godsets historie. Herefter vil der blive en rundvisning i godsets stuer. Der vil også være mulighed for at se de kulisser, der har været anvendt i forbindelse med optagelserne til filmen 1864. I forbindelse med besøget vil der blive serveret kaffe.

Prisen for at deltage i udflugten er 100 kr. der betales til Hans Damgaard ved skolen eller inden rundvisningen begynder.

Husk tilmelding senest den 16. maj 2015 til : arkiv.stenloese@gmail.com eller Eva Kristensen tel.: 66 15 35 82

Bestyrelsen

 

30 marts 2015

Arkivet er lukket pga. skolens påskeferie mandag den 30 marts og mandag den 6 april
God Påske  😛

19 marts 2015

Generalforsamling den 18. marts hvor der deltog omkring 50 medlemmer.
Der var genvalg til alle der var på valg, med undtagelse af foreningens revisor  Hans Hougaard som ikke ønskede genvalg. Ny revisor blev Jens Ullum.

24. februar 2015  

Nu kan man se arkivmateriale fra alle landets arkiver på en ny hjemmeside.
WWW.arkiv.dk

Man kan nu se alle de billeder vi har i arkivet.  Begræns søgningen til billeder og søg på Stenløse Sogns Arkiv.

Huskeseddel18. februar 2015

Der indkaldes til generalforsamling i Skt. Klemensskolens  kantine

Onsdag den 18.03. 2015  kl. 19.00

Efter generalforsamlingen kommer Andreas Skov og holder foredrag .

Emnet er Fyn i krig

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe med m. m.

Husk at kontingentet i år stadig kun er 100 kr.

 

Besøgende (766)