Naturvandringer

— Tidligere afholdt—

(Evt. henvendelse: Erik Hellerup Madsen, 21427483.  email:    (det er 2 ettaller)

Søndag 17. februar 2019 kl. 10.00 – 12.00.
Mødested: Torvet ved bageren, Møllevej 1, Skt. Klemens (overfor Netto).
Emne: Naturen
netop nu & kommer maj du søde milde mon igen?
Guide: Naturvejleder Rikke Kaas Molin.
 Vi vandrer rundt i området og ser på de flotte bare træer og forestille os, hvad de blir til – med lidt skrab i jorden og se på forårsbebudere. Vi møder en kælkebakke – så tag evt. kælken og ungerne med.
Lokalhistorisk Arkiv vil være
til stede og fortælle lidt om den nedlagte jernbane, vi delvis følger mellem Skovbakkevænget i Skt. Klemens og Søparken/Dalum.

Søndag 5. maj 2019 kl. 18.00 – ca. 20.00:
Mødested: Torvet ved bageren, Møllevej 1, Skt. Klemens (overfor Netto).
Emne: Forårets sangfugle. Velkommen lærkelil (??)
Guide: Naturvejleder Henrik Kalckar.
Naturen langs åen er meget varieret. Skovene, engene og åen tiltrækker et stort antal ynglefugle. Mange er kommet den lange vej til Danmark fra deres vinterkvarter i Afrika, ’blot’ for at finde en mage og opfostre en ny generation i en hektisk nordisk sommer. Vi går en ca. 3 km lang tur ad stierne i området og lytter til fuglenes smukke kurmageri.
Lokalhistorisk arkiv vil være til stede og fortælle lidt om besættelsen/befrielsen 1945 i området.

Søndag 18. august 2019 kl. 20.30 – ca. 22.30:
Mødested: Torvet ved bageren, Møllevej 1, Skt. Klemens (overfor Netto).
Bemærk tidspunktet er ændret. (Aflyses i tilfælde af regnvejr!):
Emne: Flagermus/tusmørketur.
Guide: Flagermusforsker, biolog Lasse Jakobsen, Syddansk Universitet.
Naturpleje-/Kogræsserforeningen
vil være til stede og fortælle om deres ungkreaturer på mark og eng ved Præsteengen.

Søndag d. 20. oktober 13.30 – 16.00.
Mødested: Torvet ved bageren, Møllevej 1, Skt. Klemens (overfor Netto).
Emne: Svampetur. Plukker i skoven du ukendte svampe, så …
Guide: Botaniker Henrik Tranberg.
Vi ser på svampe i Stenløseskoven og engene mellem de allestedsværende og intelligente kragefugle. Sommertiden ender – havemøblerne flyttes ind – hva’ me’ naturen?

Opdateret 15/05/2019